ข่าวประชาสัมพันธ์
การค้าภายในจังหวัดราชบุรีจำหน่วยไข่ไก่ธงฟ้าทุกวันพฤหัสบดีในเดือนมิถุนายน 2556

วันที่ 6 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 
               นายรณชัย วิรุฬห์รัฐ การค้าภายในจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์ม ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้บริโภค กรมการค้าภายในจึงจัดให้มีการดำเนินการเชื่อมโยงการจัดจำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้าในทุกจังหวัด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2556 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดจำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้า (ไข่ไก่เบอร์ 1) ในราคาฟองละ 3.50 บาท จากราคาตลาดฟองละ 4.00-4.10 บาท ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ (ตรงข้ามที่ดินจังหวัด) ทุกวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ในเดือนมิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 -14.00 น./ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี