ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างก่อสร้างลิฟต์ส่งเอกสารพร้อมติดตั้งลิฟต์ส่งเอกสาร (ครั้งที่ 2)

วันที่ 8 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
 
ศาลจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จ้างก่อสร้างลิฟต์ส่งเอกสารพร้อมติดตั้งลิฟต์ส่งเอกสาร(ครั้งที่ 2) ณ อาคารที่ทำการศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างลิฟต์ส่งเอกสาร 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ณ ส่วนคลัง (งานพัสดุ) สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 (อาคารเก่า) สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนคลัง (งานพัสดุ) สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-315719-25 ต่อ 133 ,158 ในวันและเวลาราชการ////

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี