ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี จัดงานวันนัดพบแรงงาน ณ ศูนย์กีฬาเมืองคนงาม อำเภอบ้านโป่ง

วันที่ 12 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 
               นางสาวปัทมพร ผุดเพชรแก้ว จัดหางานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 4/2556 ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเมืองคนงาม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรับสมัครงาน การลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ การทดสอบความถนัดด้านอาชีพ ให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่างงานและประชาชน โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น
               ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวันนัดพบแรงงาน ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-322261-2 ต่อ 112 / บัญชา รักคง / ข่าว / 11 มิถุนายน 2556

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี