ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ ประจำปี 2556

วันที่ 12 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 114 คน)
 
               นางเข็มทอง เกตุหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -31 กรกฎาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาท ใช้การระงับข้อพิพาททางเลือกควบคู่ไปกับการพิจารณาคดีของศาลในการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการ รวมทั้งสิทธิหน้าที่ของจำเลยและผู้เสียหายในคดีอาญา โดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
             ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี โทร.032-373601-3 /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี