ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือก “แม่สู้ชีวิต” ประจำปี 2556

วันที่ 13 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 103 คน)
 
                 นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า การคัดเลือก "แม่สู้ชีวิต” ประจำปี 2556 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กำหนดจัดงาน "มหิดล –วันแม่” ประจำปี 2556 ในเดือนสิงหาคม 2556 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ,นิทรรศการวิชาการ,บริการตรวจสุขภาพ,การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค,การคัดเลือกแม่สู้ชีวิต,”แม่ดี-บุคลากรเด่น”,แม่ 100 ปี ประเภทของแม่สู้ชีวิต มี 2 ประเภท ดังนี้ 1.แม่ที่มีลูกปกติ ไม่กำจัดวัยและการศึกษา 2. แม่ที่มีลูกพิการ ไม่กำจัดวัยและการศึกษา
                ผู้สนใจสามารถเขียนเล่าเรื่องการต่อสู้ชีวิตที่ต้องประสบความยากลำบากหรือวิกฤติชีวิต ความยาว 2 หน้ากระดาษเอ 4 พร้อมแนบรูปถ่ายแม่-ลูก ส่งเรื่องไปที่ งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 0-2849-6208/ เจริญธรรม บุญสว่าง/ ข่าว /12 มิถุนายน 2556

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี