ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ 8 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
 
จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง 2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) จำนวน 1 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ในวันและเวลา ราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321827 ในวันและเวลาราชการ///

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี