ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีสากลพร้อมอุปกรณ์

วันที่ 8 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)
 
เรือนจำกลางราชบุรี มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อเครื่องดนตรีสากลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 23 รายการ งบเงินบริจาคของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึง 15.00 น. ณ ที่ทำการเรือนจำกลางราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางราชบุรี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-735462-3 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทาง www.gprocuremant.go.th///

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี