ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ

วันที่ 8 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ ตามรายการดังนี้ เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA จำนวน 28 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ที่งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างเวลา 09.00 -15.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้อง E-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 เวลา 10.30 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 107.- บาท (ค่าเอกสาร 100+ภาษี 7) ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ให้จัดซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. เฉพาะวันสุดท้ายให้ซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -14.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200781 ในวันและเวลาราชการ////

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี