ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของโรงพยาบาลโพธาราม

วันที่ 4 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
 
             จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 คน เป็นเวลา 12 เดือน ของโรงพยาบาลโพธาราม
             กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 8.30-16.00 น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-355300-15 ต่อ 636 ทางเว็ปไซต์กรมบัญชีกลางหรือทาง www.photharam.com/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี