ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

วันที่ 4 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามรายการ ดังนี้ กระบอกพลาสติกสำหรับการเจาะเลือด จำนวน 9,085 อัน
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thและwww.pvlo_rri@dld.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337802,032-315301 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี