ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อเพื่อประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

วันที่ 5 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 

               สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างทำเสื้อเพื่อประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี จำนวน 1 รายการ ดังนี้

            1.เสื้อโปโล เนื้อผ้า TK (ใยสังเคราะห์)พร้อมปักตราสัญลักษณ์และข้อความ จำนวน 764 ตัว

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลา

ราชการ (เวลา 08.30น.-16.30น.) ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีและกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป

ผู้ที่สนใจติอดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 292/27 หมู่ 10 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3232-0757 ในวันและเวลาราชการ/บัญชา รักคง/ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี