ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานจัดทำระบบไฟฟ้าสำรอง กปภ.สาขาสมุทรสาคร

วันที่ 5 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 

             การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานจัดทำไฟฟ้าสำรอง กปภ.สาขาสมุทรสาคร สถานีจ่ายน้ำโพหัก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00น.ถึงเวลา 11.00น ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00น.ถึงเวลา 11.00น. ณ ห้องงานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.00น.

ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 8,560 บาท (ค่าเอกสาร 8,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 560 บาท) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงินการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาทำการ สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารฯ ได้ในเวลา 8.30-15.00น. เท่านั้น  ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ.ข.3 จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ กปภ.ข.3 ยกเลิกโครงการ (กำหนดเสนอราคาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ กสท.บ้านโป่ง)  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3220-0779 ในวันและเวลาราชการ /บัญชา รักคง /ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี