ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการ จำนวน 26 รายการ

วันที่ 8 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นใช้งานในงานราชการ ดังนี้ 1. รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมเครื่องเสียงและเครื่องปรับอากาศหมายเลข ทะเบียน นข 2161 ราชบุรี จำนวน 1 รายการ 2. โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 6 รายการ 3. โต๊ะทำงานระดับ 1-2 จำนวน 3 รายการ 4. โต๊ะพิมพ์คอมฯ จำนวน 1 รายการ 5. โต๊ะประจำแผนก จำนวน 2 รายการ 6. จอภาพเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 7. คีย์บอร์ดเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 8. เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ 9. เครื่องโมเด็ม ความเร็ว 28,800 BPS จำนวน 1 รายการ 10. เครื่องแฟ็กซ์ โมเด็ม ความเร็ว 56 K จำนวน 1 รายการ 11. เครื่องควบคุมสำรองไฟ จำนวน 1 รายการ 12. เครื่องโทรศัพท์ภายใน จำนวน 1 รายการ การขายทอดตลาดจะกระทำ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ผู้สนใจจะเข้าสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี โทร.032-321856 ในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันขายทอดตลาดและดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดนี้ได้ในวันขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 09.00-10.15 น. ณ สถานที่ที่จะทำการขายทอดตลาด///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี