ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งระบบ DMA.SP.03 อุบัติเหตุรถยนต์หมายเลขทะเบียน 84-3707 กรุงเทพฯ พุ่งชนเสียหายบริเวณซุ้มประตูเทศบาลอ้อมน้อย

วันที่ 8 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 

             การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งระบบ DMA.SP.03 อุบัติเหตุรถยนต์หมายเลขทะเบียน 84-3707 กรุงเทพฯ พุ่งชนเสียหายบริเวณซุ้มประตูเทศบาลอ้อมน้อย ถนนเพชรเกษม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 456,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 8.30-11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.00 น.

            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070.- บาท ค่าแบบ 1,000.- บาท ภาษี 70.- บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 8  กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 8.30 น.-15.00 น. สำหรับผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารสอบราคาเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ยกเลิกโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร.032-200779/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี