ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

วันที่ 11 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 
               จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ High Speed Craniotome จำนวน 1 เครื่อง
               กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ (ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ในระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี