ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่ 11 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 78 คน)
 
             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลโพธาราม
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองเสนอราคา ณ ห้องรับรองชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลโพธารา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-355300-9 ต่อ 642 หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือ www.photharam.com/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี