ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน

วันที่ 15 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 69 คน)
 
             สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยยกเลิกทะเบียน จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
             รถยนต์ ยี่ห้อ MITsUBISHI แบบเก๋งสองตอน หมายเลขทะเบียน ก-7114 ราชบุรี
             ผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 032-31076-4 ต่อ 107,118,119 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ทำการขายทอดตลาดในวันและเวลาปฏิบัติราชการ โดยติดต่อขอดูสภาพครุภัณฑ์ยานพาหนะได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี ในวันและเวลาราชการ
             กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี