ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์

วันที่ 15 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 83 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ตามรายการดังนี้
            1.ชุดทดสอบแอนติเจนบอดีต่อ Caprine Arthritis-Encephalitis Virus จำนวน 5 ชุด
            2.แอนติเจนสำหรับตรวจแอนดิเจนบอดีต่อเชื้อบรูเซลลา โดยวิธีโรสเบงกอล จำนวน 75 ขวด
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thและwww.pvlo_rri@dld.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-315301,032-337802 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี