ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างก่อสร้างโคมอเนกประสงค์ ขนาด 10x22 เมตร

วันที่ 17 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 173 คน)
 
            โรงเรียนวัดโกสินารายน์มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ขนาด 10x22 เมตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโกสินารายน์ ม. 18 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
            กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดโกสินารายน์ ม.18 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-743141/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี