ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์

วันที่ 17 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 
             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ สำหรับโครงการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กิจกรรมโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรี
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชุบรี ชั้น 3 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.3.cdd.go.th/ratchaburiหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337103 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี