ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 18 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ด้วยงบค่าเสื่อม (งบลงทุน UC) ปีงบประมาณ 2556 จัดสรรระดับจังหวัด 20% (ครั้งที่ 2) เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก
            เครื่องงอเหยียดเข่า (CPM) จำนวน 1 เครื่อง
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
          กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี