ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 9 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)
 
จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาด 24 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง ของสถานีอนามัยตำบลบ้านเลือก สถานีอนามัยตำบลชำแระ สถานีอนามัยตำบลเตาปูน และสถานีอนามัยดอนแฉลบ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์เลขหมาย 032-355311-9 ต่อ 636 หรือ ทางเว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี