ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา

วันที่ 9 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมดังต่อไปนี้ ปรับปรุง/ซ่อมแซม พัฒนาห้องสังคมศึกษา จำนวน 1 รายการ กำหนดดูสถานที่สอบถามรายละเอียดและยื่นซองสอบราคาในวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 08.30 ถึงเวลา 16.00 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เว้นวันหยุดราชการ และกำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและรายละเอียดได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-381186 ในวันและเวลาราชการ///

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี