ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

วันที่ 9 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 
จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสรรสามิตพื้นที่ราชบุรี เลขที่ 34 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประมูลติดต่อขอลงทะเบียน และดูพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่จะขายทอดตลาด ณ สถานที่และวันที่ขายทอดตลาด เวลา 08.30 – 10.00 น. ดำเนินการประมูลราคาโดยวิธีปากเปล่าทุกรายการ ต่อหน้าคณะกรรมการการขายทอดตลาดและต่อหน้าผู้เข้าประมูลรายอื่น ผู้ใดสนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-337180 ต่อ 310 ในวันและเวลาราชการ////

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี