ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างแบบโคมกิ่งเดี่ยว

วันที่ 5 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 
               องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างแบบโคมกิ่งเดี่ยว ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,715,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
              กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ บริเวณปากทางแยกวัดอรุณฯ-สุดเขต อบต.ห้วยไผ่ หมู่ 3 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน 42 ต้น 8.00 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 13.520781,761575 จุดสิ้นสุดโครงการ 13.508233,99.762758 และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เฉพาะวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตำบล ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เฉพาะวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตำบล ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-370415 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี