ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ 6 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)
 
              จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมระบบดูดไอสารเคมี จำนวน 1 ชุด และตู้ดูดไอระเหยสารพิษ จำนวน 2 ตู้
             กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์(ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี