ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 6 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ คือ น้ำยาจำแนกตะกอนปัสสาวะ จำนวน 850 ลิตร
            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327522 032-719600 ต่อ 1709,1637 ในวันและเวลาราชการ /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี