ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 6 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 
             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะ ภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสีระดับกลาง 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลโพธาราม
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-355311-9 ต่อ 636 หรือทาง WEB กรมบัญชีกลางหรือwww.photharam.com/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี