ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 6 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 
              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดหน้าจอสัมผัส จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในงานหอผู้ป่วยพิเศษชั้น 1 โรงพยาบาลโพธาราม
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. -16.00 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 032-355300-9 ต่อ 640 หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและ www.photharam.com/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี