ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์

วันที่ 6 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 
              จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ตามรายการ ดังนี้
              1.ยาปฏิชีวนะอ๊อกซี่เตตร้าชัยคลิน ออกฤทธิ์นาน ขนาด 100 มิลลิลิตร จำนวน 115 ขวด
              2.ยาคลอเฟนนิรามีน มาลีเอท ชนิดฉีด ขนาด 100 มิลลิลิตร จำนวน 115 ขวด
              3.ยากำจัดพยาธิ ชนิดแกรนูล Febantel 3.5 กรัม จำนวน 400 ซอง
              4.ยาถ่ายพยาธิ ชนิดฉีด เลวามิซอล ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 10% ขนาด 100 มิลลิลิตร จำนวน 170 ขวด
              5.ยาปฏิชีวนะอะม๊อกซี่ซิลลิน ชนิดฉีด ออกฤทธิ์นาน ขนาด 100 มิลลิลิตร จำนวน 115 ขวด
              6.ยาซัลฟาเมททาซีนและไตรเมทโธพริน ความเข้มข้น ไม่น้อยกว่า 30% ชนิดฉีด ขนาด 100 มิลลิลิตร จำนวน 115 ขวด
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thและwww.pvlo_rri@dld.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-315301,032-337802 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี