ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด

วันที่ 6 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 
             กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 90 ตู้
            กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม -13 สิงหาคม 2556 ในระหว่างเวลา 9.30-15.30 น. ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30-15.30 น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719500 ต่อ 207/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี