ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อสาร PACL จำนวน 11,700 กิโลกรัม

วันที่ 9 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 
               การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อสาร PACL จำนวน 11,700 กิโลกรัม ตามรายการดังนี้ 1.สาร จำนวน 11,700 กิโลกรัม
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้อง E-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 10.30 น.
             ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 107.- บาท (ค่าเอกสาร 100+ภาษี 7) ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ให้จัดซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น. เฉพาะวันสุดท้ายให้ซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น.) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200781 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี