ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนส่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

วันที่ 9 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 
                    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนส่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
                    กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และผู้เสนอราคาจะต้องมาฟังผลการพิจารณา ในวันที่เปิดซองสอบราคาด้วย
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาสอบราคาได้ที่กลุ่มอำนวยการ อาคารอำนวยการชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.bcnr.ac.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-314603 ต่อ 114,102 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี