ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา DASATINIB 50 MG.TABLET

วันที่ 13 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
 
                 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา DASATINIB 50 MG.TABLET จำนวน 180 เม็ด
                  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
                 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org,www.ratchaburi.go.th,www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี