ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

วันที่ 13 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 80 คน)
 
               นายอาทิตย์ จิตต์สกุล เลขานุการชมรมวอลเลย์บอลจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียน นักศึกษา ชาย-หญิง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรี ส่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค ระดับประเทศหลายรายการ
               คณะกรรมการจัดการแข่งขันและชมรมวอลเลย์บอลจังหวัดราชบุรีขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลตามรายการดังต่อไปนี้
              1.การแข่งขันวอลเลย์บอล "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556 ประเภททีมชาย/หญิง ระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2556 ณ ยิมเนเซียมโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
             2.กีฬาวอลเลย์บอลนักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประเภททีมชาย/หญิง อายุ 18 ปี ชิงชนะเลิศระดับจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2556 ณ ยิมเนเซียมโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี