ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาด

วันที่ 14 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 
                  กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี) มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ คือ บ้านพักเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รหัส รบ.420 หลังลำดับที่ 2 โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา
                 ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและดูสภาพได้ที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทร.032-389189 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลราคา ได้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทร.032-389189/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี