ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรีเปิดให้บริการรับบริจาคโลหิต

วันที่ 14 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 303 คน)
 
               แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมวันเปิดให้บริการเจาะเก็บโลหิตอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30-11.30 น. ณ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี (บริเวณสนามเทนนิสหลังพิพิธภัณฑ์) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นศูนย์เจาะเก็บโลหิตภายในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ช่วยรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต ขณะที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด เป็นสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ ดำเนินการเจาะเก็บโลหิตบริจาค เตรียมส่วนประกอบโลหิต เพื่อใช้ในโรงพยาบาลของตนเองเป็นหลักโดยมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต ซึ่งยังพบปัญหาปริมาณโลหิตไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้จำนวนมาก
             ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวันแวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 100 ท่านแรก จะได้รับมอบเสื้อผู้บริจาคโลหิตเป็นของที่ระลึก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี โทร.032-327476 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี