ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม ภาคครัวเรือน

วันที่ 16 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 229 คน)
 
            นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลประกาศการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 และมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยใช้ไฟไม่เกิน 90 หน่วย สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้จากบิล/ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า/เอกสารยืนยันสิทธิ์เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2556 ที่มีข้อความแจ้งรับสิทธิ์ ช่วยเหลือราคาก๊าซ LPG และกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีพื้นที่ร้านค้าไม่เกิน 50 ตารางเมตร สามารถตรวจสอบสิทธิ์จากประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ที่ สำนักงานเขต/เทศบาล/อบต. ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป และเมื่อพบว่าท่านมีสิทธิ์ สามารถนำหลักฐานบัตรประชาชน และทางบัตรจากแบบสำรวจผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร หรือผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ สำรวจโดยสวนดุสิตโพล(ถ้ามี) มารับบัตรแสดงสิทธิ์ได้ที่สำนักงานเขต/เทศบาล/อบต. ตั้งแต่วันที่ 5-30 สิงหาคม 2556 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าก๊าซ LPG ที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานเขต/เทศบาล/อบต. หรือดูได้จากร้านก๊าซ LPG ที่มีป้าย/สติ๊กเกอร์ระบุข้อความ "ร้านนี้ อยู่ในโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน” และมีรหัสร้านค้าที่ได้รับจากกระทรวงพลังงาน และใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป โดยการส่งข้อความขอใช้สิทธิ์ด้วยระบบ SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ
              สำหรับกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ตามประกาศ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม -30 สิงหาคม 2556 ได้ที่สำนักงานเขต/เทศบาล/อบต./โดยจะมีการตรวจสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในรอบต่อไป ซึ่งจะประกาศแจ้งให้ทราบภายหลัง ส่วนร้านค้าก๊าซ LPG ที่ไม่มีชื่อประกาศไว้ หากต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-391704-6/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี