ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการครอบครัวต้นไม้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 19 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 93 คน)
 
                    นายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กองทัพบกจัดทำโครงการครอบครัวต้นไม้ น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 และรณรงค์สร้างความตระหนักให้กำลังพล ครอบครัว หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
                   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในบริเวณบ้านพัก สำนักงาน หรือพื้นที่อื่นที่เหมาะสม โดยพิจารณาเลือกปลูกไม้ยืนต้น หรือไม้มีค่าหรือไม้ผล พร้อมบำรุงรักษาให้เจริญเติบโตและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี โทรศัพท์ 032-312103/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี