ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2556

วันที่ 19 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 176 คน)
 
              นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า มูลนิธิภูมิพโลภิกขุกำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2556 เพื่อหาทุนสนับสนุนการค้นคว้าและจัดสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ ถวายวัดที่มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม สถาบันการศึกษาและหอสมุดสำคัญ เพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกฉลองพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ร่วมทำบุญจะได้รับอภินันทนาการเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ พ.ศ.2542 ดังนี้
             1.บริจาค 50,000 บาท อภินันทนาการ เหรียญเงิน
             2.บริจาค 5,000 บาท อภินันทนาการ เหรียญทองแดงพ่นทรายรมดำ
             3.บริจาค 2,000 บาท อภินันทนาการ เหรียญทองแดง
             จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินในการจัดงานบำเพ็ญกุศลดังกล่าว โดยขอให้ผู้ร่วมทำบุญส่งเงินภายในวันที่ 6 กันยายน 2556 ที่กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเช็คสั่งจ่าย มูลนิธิภูมิพโลภิกขุหรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเฟื่องนคร ชื่อ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เลขที่ 159-0-06607-3 ผู้ที่ร่วมทำบุญทางมูลนิธิฯ จะออกใบอนุโมทนาบัตรให้ ซึ่งสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี