ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

วันที่ 22 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 
              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ด้วยงบค่าเสื่อมระดับประเทศ (ร้อยละ 10) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก
              -เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีระดับกลาง 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
             กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในวันที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี