ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้ในราชการ

วันที่ 22 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 51 คน)
 
                 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
                 กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 15-26 สิงหาคม 2556 ในเวลาราชการและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี เลขที่ 206/3-4 ถนนรถไฟ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
                 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี เลขที่ 206/3-4 ถนนรถไฟ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 15-26 สิงหาคม 2556 ในเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ratburi.nso.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337404 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี