ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2

วันที่ 22 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 
              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www3.cdd.go.th/ratchaburi/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337103 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี