ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญสั่งจองเหรียญที่ระลึกพระคลัง เพชรยอดมงกุฎ

วันที่ 23 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 108 คน)
 
              นายสนธยา ขำดวง ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกพระคลัง เพชรยอดมงกุฎ เพื่อให้ประชาชนมีไว้สักการบูชา พร้อมทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นขวัญกำลังใจ ตลอดจนยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โดยจัดทำขึ้น 3 ประเภท ดังนี้
             1.เหรียญทองคำ 96.5% สูง 3 ซม. น้ำหนัก 18 กรัม พร้อมกล่องไม้และใบรับรองราคาจำหน่ายเหรียญละ 55,000 บาท
             2.เหรียญเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ 95% สูง 3 ซม. น้ำหนัก 15 กรัม พร้อมตลับและกล่องหนังเทียมและใบรับรอง ราคาจำหน่ายเหรียญละ 2,500 บาท
            3.เหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายธรรมดา 95% สูง 3 ซม. น้ำหนัก 11 กรัม พร้อมคลับใส่ของกระเป๋าและใบรับรอง ราคาจำหน่ายเหรียญละ 200 บาท
             ขอเชิญชวนผู้สนใจสั่งจองเหรียญที่ระลึกฯ ดังกล่าวได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2556 และกำหนดรับเหรียญตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-337619/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี