ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ

วันที่ 23 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 
                 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง
                กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 4 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เลขที่ 429 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคาได้ที่ งานบริหารพัสดุ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 กันยายน 2556 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.hpc4.anamai.moph.go.thและwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-310368 ต่อ 2265 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี