ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีกำหนดแผนออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนกันยายน 2556

วันที่ 23 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)
 
              นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี กำหนดแผนปฏิบัติงานออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน กันยายน 2556 ดังนี้
             วันที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทสิ่งทอซาติน จำกัด
             วันที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
             วันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
             วันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น. รับบริจาคโลหิต ณ วัดบัวงาม
             วันที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ (นักศึกษาวิชาทหารฯ)
             วันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ซีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรบินสัน ราชบุรี)
             วันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอุดมวิทยา
             วันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านคา
             วันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบางแพ
             วันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
             วันที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
             ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032-338300 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี