ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณตลาดสดเทศบาล(หลังที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง)

วันที่ 23 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 
             การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณตลาดสดเทศบาล(หลังที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง (ครั้งที่ 4) ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 556,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
             กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 8.30-11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00 น.
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.- บาท ค่าแบบ 3,000.- บาท ภาษี 210.- บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 8.30 น. -15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร.032-200779/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี