ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 4 รายการ

วันที่ 26 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 80 คน)
 
            การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 4 รายการ ตามรายการดังนี้
           1.เครื่องสูบน้ำพญานาคขับด้วยเครื่องยนต์ขนาด 13 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
           2.เครื่องสูบน้ำพญานาคพร้อมเครื่องยนต์ต้นกำลัง จำนวน 1 เครื่อง
           3.Submersible Pump ขนาดท่อทางส่ง 3 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
           4.เครื่องสูบน้ำขนาด 300 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 เมตร พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 55 KW จำนวน 1 เครื่อง
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 6 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2556 ที่งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้อง E-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 10.30 น.
           ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 107.- บาท (ค่าเอกสาร 100+ภาษี 7) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2556 ให้จัดซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น. เฉพาะวันสุดท้ายให้ซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น.) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200781 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี