ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อเครื่องยนต์เรือเก็บขยะพร้อมอุปกรณ์

วันที่ 26 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 
                เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องยนต์เรือเก็บขยะพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย
               1.เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 แรงม้า
               2.ชุดแท่นเครื่องพร้อมลงเรือ
               3.ชุดเกียร์หาง พร้อมขับเคลื่อน
               4.ชุดน้ำหล่อเย็น
               5.แบตเตอรี่
               กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 -30 สิงหาคม 2556 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. (ในวันทำการ)
              กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 2 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ห้องประชุม ชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก)
              ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ 299 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2556 -30 สิงหาคม 2556 ในวันเวลาราชการ สำหรับวันสุดท้ายของการขายเอกสารสอบราคาจะขายเอกสารสอบราคา ถึงเวลา 15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-360992 ต่อ 15 งานพัสดุ กองคลัง ค่าซื้อเอกสารสอบราคาจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี