ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่

วันที่ 26 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 74 คน)
 
             เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ประกอบด้วย
            1.เครื่องบริหารไหล่ แขน และขา จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 23,000.- บาท
            2.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา,ข้อเข่า แบบจักรยานนั่งปั่นมู่เล่ย์คู่ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 24,500.- บาท
            3.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา สะโพก แบบเดินอากาศ(คู่) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 27,00.- บาท
            4.ลู่วิ่งเอนกประสงค์แบบลูกล้อถ่วง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 25,500.- บาท
            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000.- บาท วงเงินในการจัดหาวัสดุที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ เป็นเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบวัสดุภายใน 30 วัน ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556-30 สิงหาคม 2556 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. (ในวันทำการ)
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 2 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(ห้องประชุม ชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก)
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ 299 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2556 -30 สิงหาคม 2556 ในวันเวลาราชการ สำหรับวันสุดท้ายของการขายเอกสารสอบราคาจะขายเอกสารสอบราคา ถึงเวลา 15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-360992 ต่อ 15 งานพัสดุ กองคลัง ค่าซื้อเอกสารสอบราคาจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี